top of page

Xing Yi LING

New XY.jpg

Professor, School of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology
Professor, Lee Kong Chian School of Medicine (Courtesy Appointment)

 

2008   Ph.D., Chemistry, University of Twente, The Netherlands

2004   M. E., Chemical Engineering, National University of Singapore, Singapore

2000   B. E., Chemical Engineering, Adelaide University, Australia

2023   National Research Foundation Investigatorship, Singapore

2022   Fellow of the Royal Society of Chemistry

2021   Mitsui Chemicals-SNIC industry Award in Materials and Nano-chemistry

2021   Nanyang Award for Innovation & Entrepreneurship

2015   L'OREAL Singapore for Women in Science National Fellowship

2014   The Asian and Oceanian Photochemistry Association (APA) prize for Young Scientist

2012   National Research Foundation Fellowship, Singapore

2009   Rubicon Post-doctoral Fellowship, Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), The Netherlands

2009  IUPAC Prize for Young Chemists, The International Union of Pure and Applied Chemistry

21 Nanyang Link, CCEB-04-07, Nanyang Technological University, Singapore 637371.

Tel: +65 6513 2740   Email: xyling@ntu.edu.sg

Meet the Team

Master, Undergraduate, Exchange Student and Research Officer

Meet the alumni

2023

Brennan Li Zhi CHIA

Ruile CHEN

Nicole Sze Neng CHEONG

Sanda KU

Ivan Wei Qing ONG

Ruolan LIN

Juin  Xian LOH

Le Hoai Nam PHUONG

Daphne Xuan Ni SOO

Changcheng WU

Tran Dang LAN

Ho Kin Hoe

Sean Hue Kai Xun

2022

Brynne Shu Ni Tan

Lingzheng Wang

Yun Ying Sim

Yi Cheng Soo

Ming Xu

Chien-Wen Hsu

Cao Thien Phuc Nguyen

Jaheezuddin Annez Ahmed

Wei An Liew

Emily Hick (York University)

Gabriel Eise Felix Boillot (Strasbourg University)

2021

Desmond Wei Cheng Pang

Jean Cao Jing Chua

Shan Huei Lim

Yun Ying Sim

Sean Kai Xun Hue

Cavis Wei Jie Chee

Juin Xian Loh

Brennan Li Zhi Chia

Yi Cheng Soo

Nigam Sriyansh

Wei An Liew

Jaslyn Rui Ting Chen

Bryan Geng Ding Yu

Xiaochen Liang

2020

Si Yan Tan

Venus Wong

Jaslyn Rui Ting Chen

Chin Yee Lee

Shan Huei Lim

Carice Chong

Esther Xin Ying Ng

Linh Lan Nguyen

Desmond Wei Cheng Pang

Ming Jun Chong

Clarence Zhi Han Koh

Kok Choon Ng

Qi An Tan

Daphne Jia Ern Oh

Kai Wei Tan

Farhana Begam D/o Syed Ansarai

Zhi Sheng Tey

Nguyen Bang Thanh Lam

Christine Chun Hui Ling

Yi Heng Chua

Nico Arsenio Liman

John Zhi Xiong Goh

2019

Chelsea Violita Stanley

Amanda Pei Yi Chua

Randy Rui Yang Phua

Jonah De Wei Moo

Dino Yi Hao Soh

Desmond Wei Cheng Pang

Li Shiuan Ng

Vanessa Jing Xin Phua

Wee Liang Yew

Kok Choon Ng

Zhao Cai Wong

Peck Boon Seah Deborah

Jun Wei Chung

Nguyen Bang Thanh Lam

Tessa Xue Yong Pee

Clarence Zhi Han Koh

Zoe Hui En Tan

Chin Yee Chan

Si Yan Tan

Jaslyn Rui Ting Chen

Siew Kheng Boong

Min Zhang Lee

Carice Chong

Emily Xi Tan

Priscilla Marie Han

Sheena Yan Tong Chew

2018

Ningchen Yang

Jing Yi Ng

Kwok Wei Chee

Natalie Bao Yi Lim

Li Keng Koh

Yee Ling Pang

2017

Hao Wen Teng

Fengling Yang

Yu Han Tan

Xinyi Tay

Jovian Yu Cheng Loh

Barbanas Qin Wei Yim

2016

Jun Yan Wong

Jie-Wei Phang

Yan Xiong Toh

Raymond Rong Sheng Shi

Christopher Thompson

Xiaojia Jin

2015

Choon Keong Lee

Jasmine Yan Hui Er

Howard Yi Fan Sim

Wei Chun Lim

2014

Dangchen Ma

Si Ying Loh

Cheryl Ong

Jonathan Yong Chew Ho

Emily Yun Mei Wong

Xing Li

2013

Wei Shan Lim

Jiaqi Wei

Shu Quan Chua

Yuit Ping Chong

Justina Jiexin Ruan

2012

Bening Tirta Muhammad

Zengzilu Xia

Baorui Tan

Venessa Eng

Philipa Hooper

Matthew Ong

Man Ting Low

Elizabeth Clarence

Miaosi Chen

Madeline Shuhua Goh

bottom of page